تبلیغات
she4000 - بازی سرنوشت
بیاداودل هاارام میشود..

بازی سرنوشت

پنجشنبه 22 تیر 1391 12:14 ق.ظ

نویسنده : مینو نخعی
دوتا اشرف زاده كه داری فرزند بودن در كاخی بزرگ زندگی می كردن با این دركاخی زندگی می كردن به پدر مادرشان ظلم می كردن در كا سه های چوبی به ان ها غدا می دادن روزی  ان كودك به باغ تا بازی كند ان وقت مادر ان كودك هم رفت  ذید ان كودك دارد با چوب بازی میكرد مادرش گفت چكار می كنی گفت دارم كاسه چوبی میسازم  تا وقتی پیر شدین در این ها به شما غذا بدم


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 22 تیر 1391 12:31 ق.ظ